Bảo quản tốt 8 bảo vật quốc gia

THỨ BA, 11/06/2019 09:02:17

Hiện nay, 8 bảo vật quốc gia của tỉnh thuộc các chất liệu khác nhau như đá, đồng, gỗ… đều được các đơn vị bảo quản tốt.


Trống đồng Hữu Chung đang được bảo quản tại Bảo tàng tỉnh
Các bảo vật như: Bia Thanh Mai Viên thông tháp bi (chùa Thanh Mai, xã Hoàng Hoa Thám); bia Côn Sơn Tư Phúc tự bi và bia Thanh Hư Động (chùa Côn Sơn, cùng TP Chí Linh); hệ thống bia ma nhai động Kính Chủ (xã Phạm Mệnh, Kinh Môn) và bia “Sùng Thiên tự bi” ở chùa Dâu (xã Nhật Tân, Gia Lộc) đã có nhà che bia, bảo vệ hiện vật tránh ảnh hưởng của thời tiết. Trống đồng Hữu Chung được Bảo tàng tỉnh bảo quản cẩn thận. Các tòa Cửu phẩm Liên hoa chùa Giám ở xã Cẩm Sơn (Cẩm Giàng) và chùa Đồng Ngọ, xã Tiền Tiến (Thanh Hà) đều được đặt trong nhà phẩm, thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ và đánh giá định kỳ những tác nhân gây hại để phòng chống xuống cấp.
THẾ ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu