Xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân ngày càng lớn mạnh

THỨ BA, 28/08/2018 10:52:44

Sáng nay 28.8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức khai mạc.

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp nông dân Hải Dương.

Đại hội là dịp để các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua; đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ 2018-2023 để tổ chức hội và phong trào nông dân Hải Dương ngày càng phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới, hội nhập của đất nước.

5 năm qua, với sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền địa phương, hoạt động hội và phong trào nông dân Hải Dương đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện. Các phong trào thi đua của hội phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên, nông dân (HVND) tham gia. Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã kết nạp hơn 68.000 hội viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra, đưa tổng số lên hơn 375.000 hội viên. Đây là lực lượng lao động đông đảo, tích cực sản xuất, kinh doanh, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói chung.  

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội luôn đồng hành, khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy lợi thế từng địa phương, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, liên kết hợp tác trong sản xuất. Nhờ vậy, hơn 700.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, số hộ giàu ngày càng nhiều, có điều kiện hỗ trợ các hội viên nghèo vượt khó, làm giàu. Trong xây dựng nông thôn mới, các HVND đã phát huy vai trò là chủ thể, có nhiều đóng góp thiết thực, góp phần đưa công cuộc xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta ngày càng phát triển.

Với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã thực sự là nòng cốt đưa phong trào nông dân không ngừng lớn mạnh. Đội ngũ cán bộ hội các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, từng bước trẻ hóa, thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác hội trong tình hình mới.

Là tổ chức chính trị - xã hội có lực lượng hội viên đông đảo, thời gian tới, Hội Nông dân các cấp cần tiếp tục phát huy tinh thần "dân chủ - đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển", đưa công tác hội và phong trào nông dân phát triển mạnh mẽ. Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là những nội dung về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến các HVND. Xây dựng, củng cố tổ chức hội các cấp vững mạnh. Không ngừng nâng cao năng lực hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp HVND, phát triển số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên và cơ sở hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để hỗ trợ nông dân cả trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích HVND áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Chủ động tìm hiểu và giúp nông dân sẵn sàng hội nhập, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội về các chủ trương, chính sách trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thành công của Đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới để thúc đẩy phong trào nông dân và hoạt động hội thời gian tới, góp phần xây dựng giai cấp nông dân ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
HẢI DƯƠNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu