Thực tế không thể phủ nhận

THỨ BA, 14/11/2017 09:10:00

Cần khẳng định rằng, việc xử lý kỷ luật một số cán bộ, đảng viên ở đây không phải là cuộc thanh trừng nội bộ, “phe nhóm” như luận điệu các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã rêu rao...


Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng
Thời gian qua, ngay sau khi Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) xét kỷ luật đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết xuyên tạc bản chất của sự việc, hòng gây nhiễu loạn thông tin, tạo dư luận trái chiều, nhận thức lệch lạc về kết quả của hội nghị này; đồng thời hạ uy tín của các cơ quan chức năng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chúng lợi dụng cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng để chống phá Đảng, kêu gọi biểu tình, khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống của nhân dân. Những bài viết xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện, biến việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên do tham nhũng thành chuyện tranh chấp quyền lực, chuyện phe phái trong Đảng, trong bộ máy nhà nước là một thủ đoạn cực kỳ trắng trợn, thâm độc của các phần tử cơ hội, thù địch.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác xây dựng và chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, đảng viên, xác định đây là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Cùng với việc quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” thì Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng kiên quyết đấu tranh chống thói hư tật xấu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, xây dựng đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã thể hiện sự kiên quyết trong xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Kể từ sau Đại hội XII của Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, trong đó có cán bộ đương chức và cả cán bộ đã nghỉ hưu.

Cần khẳng định rằng, việc xử lý kỷ luật một số cán bộ, đảng viên ở đây không phải là cuộc thanh trừng nội bộ, “phe nhóm” như luận điệu các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã rêu rao, mà là cuộc cách mạng làm trong sạch Đảng, làm Đảng ta mạnh lên. Do vậy, dư luận trong xã hội và đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đều đồng tình, ủng hộ và cho rằng đây là mức kỷ luật vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn, thấu tình đạt lý, tâm phục khẩu phục, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu sắc. Điều đó càng thể hiện rõ quan điểm và quyết tâm không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, kiên quyết xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6, về công tác cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng. Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ kỷ cương, kỷ luật của Đảng...

Việc mượn cớ một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật trong Đảng để chống phá, đả kích, xuyên tạc sức mạnh, trí tuệ và bản chất cách mạng tiên tiến của Đảng ta mà các thế lực ráo riết tiến hành trong thời gian qua đã lộ rõ bản chất của chúng. Cho dù chúng có dùng “trăm phương, nghìn kế”, bằng âm mưu, thủ đoạn nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ định được kết quả và ngăn cản được ý chí, quyết tâm đấu tranh loại trừ tham nhũng, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đang trở thành phong trào hành động thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay. Thành công của Hội nghị Trung ương 6 đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào chủ trương, quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước đối với quốc nạn tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
NGUYỄN THANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu