Những “mũi tên độc” hướng về Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng

THỨ TƯ, 15/07/2020 09:04:01

Mỗi người hãy trang bị cho mình một nhãn quan để tiếp nhận những thông tin đúng, khách quan, tránh bị những thông tin sai lệch “xỏ mũi”, đưa đường để rồi dẫn đến những hành vi lệch lạc, sai trái...

Từ đầu năm 2020 đến nay, khi chúng ta tiến hành các bước chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên các mạng xã hội xuất hiện khá nhiều bình luận thiếu thiện cảm, ác ý hướng về Việt Nam như những “mũi tên độc”. 

Một số “mũi tên độc” ẩn mình dưới dạng “Thư ngỏ”, “Thư trao đổi”, “Thư góp ý”, “Kiến nghị”; những kênh truyền hình tổ chức hội luận, trực tuyến… Nghe thoáng qua nó giống như những “viên kẹo dân chủ” được bọc đường, nếu chúng ta không nhận diện rõ thì không ít người sẽ bị lầm tưởng.

Trong số đó có những bài viết cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin là một “học thuyết viển vông, ảo tưởng”, “con đường xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang đi là trái với quá trình lịch sử-tự nhiên”; việc kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin như một cái “thòng lọng ý thức hệ” khiến cho nỗ lực đổi mới chính trị của Đảng không thực hiện được. Từ những vụ việc làm ăn thua lỗ của một số doanh nghiệp nhà nước, chúng phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước, rồi suy diễn đường lối phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là “chắp vá”, “không tưởng”; “kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội mâu thuẫn như nước với lửa, không thể dung hòa"…

Từ những lập luận đó, các bài viết trên đã phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ năng lực lãnh đạo đất nước. Thường thì các bài viết này hướng tới đích là kêu gọi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp năm 2013, đòi Đảng thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để có “dân chủ” đích thực cho toàn xã hội, cho từng người dân.

Khi Đảng ta chủ trương lấy ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng dự thảo các văn kiện chuẩn bị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng viết “tâm thư” góp ý, với các nội dung: “Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 2011 trên thực tế đã lỗi thời”, Việt Nam nên “đi tìm chủ thuyết mới” để phát triển, chấn hưng đất nước. Chúng kêu gọi “Đảng Cộng sản Việt Nam nên từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, hãy thức thời chuyển định hướng xây dựng đất nước theo đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa”…

Trước đây thì chúng rêu rao “tham nhũng là sản phẩm tất yếu của chế độ công hữu tư liệu sản xuất, chuyên chế độc đảng”, “còn chế độ công hữu, chế độ độc đảng thì không chống được tham nhũng”. Nhưng từ khi Đảng ta triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) dẫn đến nhiều đảng viên vi phạm bị kỷ luật thì chúng triệt để lợi dụng việc này để đưa ra những luận điệu “chống tham nhũng thực chất chỉ là “cuộc đấu đá nội bộ”, “thanh trừng phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam”, “trả thù cá nhân”, để “loại bỏ những người không cùng phe cánh” trước Đại hội XIII”. Chúng rêu rao công tác quy hoạch cán bộ của Đảng ta không phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, mà là thiếu dân chủ, không minh bạch, làm theo kiểu “áo gấm đi đêm”, phục vụ “lợi ích nhóm”, hay là bước chuẩn bị cho con em, “vây cánh” tiến thân… Không ít những kênh truyền hình trực tuyến đưa ra những phân tích, phán xét về từng đồng chí lãnh đạo của Đảng ta, rồi dựng lên danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII theo nhiều kịch bản khác nhau đại loại như “bộ tứ trụ” do ông này đứng đầu thì gồm có những ông kia kế bên…

Chúng đang lợi dụng triệt để, khoét sâu vào những bức xúc của nhân dân trước tình trạng một bộ phận cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… để đưa ra những nhận định, suy diễn chủ quan, phiến diện, một chiều, quy chụp mọi sai lầm, khuyết điểm, yếu kém trong các lĩnh vực của đời sống xã hội là đều do Đảng ta gây ra. Với ý đồ đó, những “mũi tên độc” làm nhiễu loạn thông tin, gây ra sự hiểu nhầm, gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm trong nội bộ, dẫn đến kích động quần chúng nhân dân, làm mất lòng tin trong nhân dân vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Những thành công trong phòng chống đại dịch Covid-19, những kết quả ban đầu trong lĩnh vực khôi phục kinh tế - xã hội hậu Covid-19 do Đảng ta lãnh đạo không được chúng đề cập, tuyên truyền mà chúng chỉ có một mục đích duy nhất là chống phá, nhất là trong thời điểm nhạy cảm khi chúng ta đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, những thông tin chính thống và không chính thống xen lẫn, đa chiều, nếu chúng ta không đưa ra góc nhìn khách quan, không chọn lọc thông tin thì dễ bị lừa gạt, mắc bẫy bởi các thông tin xấu độc. Chính vì vậy, mỗi người hãy trang bị cho mình một nhãn quan để tiếp nhận được những thông tin đúng, khách quan, tránh bị những thông tin sai lệch “xỏ mũi”, đưa đường để rồi dẫn đến những hành vi lệch lạc, sai trái, vi phạm pháp luật, vô tình tiếp tay cho bọn phản động, làm hại tới lợi ích quốc gia, dân tộc và đại bộ phận nhân dân Việt Nam.
 ĐÀM TUẤN ĐẠT (Quân khu 3)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu