Khắc phục bệnh lười học nghị quyết

THỨ BẢY, 30/12/2017 10:10:36

Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Hình thức tổ chức học tập, quán triệt được đổi mới...

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là điều kiện tiên quyết để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thời gian qua, việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết được đổi mới phù hợp với đặc điểm tình hình ở từng địa phương. Báo cáo viên được các cấp ủy chọn lọc kỹ từ những người có năng lực, sở trường, có phương pháp sư phạm. Nhiều đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt nghị quyết. Ngoài việc  trao đổi trên hội trường, nhiều địa phương, nhất là ở cơ sở còn tổ chức cho cán bộ, đảng viên trao đổi, thảo luận nội dung các nghị quyết trong buổi sinh hoạt chi bộ. Việc viết thu hoạch cũng được nhiều nơi thực hiện nghiêm túc. Công tác tổ chức được nhiều cấp ủy chuẩn bị chu đáo và quản lý chặt chẽ việc học tập.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực nêu trên thì việc quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết của Đảng ở một vài nơi vẫn còn hạn chế. Còn tình trạng trên làm kỹ, dưới làm qua loa, hình thức. Việc giới thiệu nghị quyết còn nặng về độc thoại, thông tin một chiều, chưa dành thời gian thỏa đáng để trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nghị quyết ở một số nơi chưa được chú trọng đúng mức. Một vài đảng viên vẫn chưa thấy rõ trách nhiệm của mình nên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết chưa đầy đủ hoặc chưa tích cực. Một số cho rằng nghị quyết ở tầm vĩ mô chứ không liên quan gì đến bản thân. Công tác tổ chức, quản lý việc học tập ở một vài nơi còn chưa chặt chẽ. Tình trạng ghi tên, khai mạc thì đông, cuối giờ thì thưa thớt lấy lý do công việc mà bỏ học nghị quyết vẫn xảy ra. Trong việc viết bài thu hoạch, một bộ phận cán bộ, đảng viên còn có tư tưởng đối phó, sao chép, không có liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng và khắc phục bệnh lười học nghị quyết, các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc học tập nghị quyết của Đảng. Lấy kết quả học tập làm tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm. Căn cứ hướng dẫn và kế hoạch của cấp ủy cấp trên, cần xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của cấp mình, đơn vị mình sao cho thiết thực, hiệu quả; lựa chọn hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và điều kiện, hoàn cảnh. Các đợt, các lớp học tập, quán triệt nghị quyết phải được lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ, bảo đảm tất cả cán bộ, đảng viên đều phải được học tập, quán triệt nghị quyết. Không bớt xén thời gian, nội dung, chương trình học tập, quán triệt nghị quyết. Việc tổ chức quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo, phân tích trên hội trường với tự nghiên cứu tài liệu và thảo luận. Có thể tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin trong học tập, quán triệt nghị quyết để nâng cao hiệu quả.

Tiếp đó, cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực. Đây là khâu rất quan trọng để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết ở các địa phương, đơn vị phải được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời phải chỉ rõ nguồn lực, có sự phân công trách nhiệm và quy định thời gian thực hiện cụ thể, tránh sao chép, chung chung.

Ngoài ra, cần tổ chức tốt việc viết thu hoạch khi kết thúc đợt học tập, quán triệt nghị quyết. Tùy theo từng đối tượng cụ thể mà tổ chức viết thu hoạch cho phù hợp. Nếu viết sơ sài có thể yêu cầu viết lại. Đối với đảng viên đã nghỉ công tác hoặc không đủ sức khỏe lao động thì cấp ủy nên xem xét miễn viết thu hoạch cá nhân, nhưng vẫn phải tham gia đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ.

Công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt cũng như việc tổ chức thực hiện các nghị quyết phải thực hiện nghiêm túc, kịp thời.
LÊ VĂN NGUYÊN (TP Hải Dương)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu