Hải Dương tiến lên

THỨ TƯ, 30/09/2020 07:05:53

Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V diễn ra đúng vào thời điểm toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

"Tiến lên!", đó là lời hiệu triệu đồng bào, chiến sĩ cả nước đẩy mạnh các phong trào thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 72 năm về trước. Cho đến hôm nay, tinh thần ấy vẫn đang tiếp tục cổ vũ các phong trào thi đua của tỉnh lan tỏa mạnh mẽ.

5 năm qua, kể từ Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh diễn ra sôi nổi. Cùng với cả nước, người dân Hải Dương hăng hái chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các doanh nghiệp, doanh nhân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển". Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Công nhân tiếp tục thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi... Mỗi ngành, mỗi cấp, đơn vị đều phát động các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực tế địa phương, đơn vị mình. Công tác khen thưởng không ngừng được đổi mới, hình thức khen thưởng phong phú, thiết thực hơn.

Nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tỉnh Hải Dương đã vượt lên khó khăn, giành nhiều thắng lợi trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Quy mô kinh tế của tỉnh hiện đã gấp 1,6 lần so với năm 2015. Thu ngân sách nhà nước năm 2019 đã gấp hai lần so với đầu nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Hải Dương đã tự cân đối ngân sách và đóng góp với ngân sách trung ương từ năm 2017. Dự kiến đến hết năm nay, 100% số xã trong tỉnh đều về đích nông thôn mới, vượt xa chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Các đô thị ngày một khởi sắc. An sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố, tăng cường. Các tổ chức cơ sở đảng, MTTQ và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V diễn ra đúng vào thời điểm toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội là dịp để tỉnh Hải Dương tôn vinh những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần lan tỏa, cổ vũ các phong trào thi đua và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến. Đây cũng là lúc chúng ta nhìn lại, đánh giá tổng kết các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, khơi dậy tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Từ các bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

Trong bối cảnh chúng ta vừa trải qua thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người dân, doanh nghiệp đều cần thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển văn hóa, xã hội để bù đắp lại những tổn thất do dịch bệnh gây ra. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở. Đổi mới và đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Quan tâm hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng...

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh quyết tâm tiến lên, xây dựng tỉnh Hải Dương ngày một phát triển giàu mạnh, văn minh, sớm về đích tỉnh công nghiệp và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
HẢI DƯƠNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu