Cảnh giác với chiêu trò xuyên tạc vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”

THỨ SÁU, 21/02/2020 19:59:14

Dân chủ, nhân quyền là những vấn đề nhạy cảm và phức tạp, phản ánh bản chất, thể chế chính trị của mỗi quốc gia.

Do vậy, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề này để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN), trong đó có Việt Nam. Trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhân dân Việt Nam đang phấn khởi, tự hào với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước, những kết quả quan trọng sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thì hằng ngày, hằng giờ các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam. Một trong những thủ đoạn tinh vi của chúng là dùng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”. Chúng cho rằng, chỉ có thông qua con đường “dân chủ”, “nhân quyền” thì mới có thể làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, mới phá bỏ được nền dân chủ XHCN mà nhân dân ta đã và đang xây dựng.

Mới đây, ngày 17.2, trên trang blog Danlambao, các trang của đài RFA, VOA, BBC tiếng Việt có đăng một số bài viết đòi cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam nhân Hội nghị đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU). Bên cạnh đó, họ lợi dụng vụ Phạm Chí Dũng (một phần tử chống đối chính trị) bị bắt và vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm để vu cáo Việt Nam là gia tăng đàn áp người bất đồng chính kiến, bắt giữ người bảo vệ nhân quyền, chúng yêu cầu chấm dứt đàn áp xã hội dân sự, sửa đổi Bộ luật Hình sự và trả tự do ngay lập tức cho các “tù nhân lương tâm”.

Có thế thấy những trường hợp mà các thế lực thù địch gọi là “tù nhân lương tâm”, “nhà bất đồng chính kiến” đã và đang bị chính quyền Việt Nam bắt giữ, kết án tù, thực chất là những công dân đã vi phạm pháp luật Việt Nam và họ phải chịu những hình phạt của luật pháp là hoàn toàn chính xác, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Do vậy, đòi trả tự do cho những công dân Việt Nam vi phạm pháp luật là hành động trắng trợn, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng công ước và nguyên tắc quốc tế.
 
Chiêu bài này đã trở nên cũ rích, nhưng dù có “nhai đi, nhai lại” thì vẫn không thể làm lung lay được ý chí, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Măc dù vậy, chúng vẫn coi đây là khâu đột phá của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, một công cụ hữu hiệu trong chính sách đối ngoại, thông qua đó để lừa phỉnh, dụ dỗ một số người nhẹ dạ, cả tin, tạo ra cớ để can thiệp vào công việc nội bộ, phê phán Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Bên cạnh đó, một số phần tử cơ hội, bất mãn chính trị đã nhen nhóm tổ chức ra cái gọi là “Đảng dân chủ nhân dân”, “Tổ chức 8406”, “Hội kêu oan”, “Hội nhà báo độc lập”, “Hội nối vòng tay lớn”, “Tổ đồng thuận”... Họ tự xưng là những người có “sứ mệnh” ra tuyên ngôn đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Các phương thức, thủ đoạn chủ yếu mà chúng thường sử dụng là tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm quyền con người, ra sức tuyên truyền về dân chủ tư sản phương Tây. Gần đây, họ còn chú trọng phát triển các trang blog, Facebook, hình thành “xã hội ảo”, “công dân ảo” và sử dụng các trang mạng xã hội nhằm phát tán, thu gom, lưu trữ các tài liệu phản động, kích động những người bất mãn với xã hội viết bài xuyên tạc, bôi nhọ cán bộ, công kích cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với mức trả thù lao rất cao. Thông qua các diễn đàn công khai như hội thảo, các buổi tiếp xúc, đối thoại với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam có chức năng giải quyết vấn đề dân chủ, nhân quyền, họ đưa ra những tuyên bố, lập bản kiến nghị, kêu gọi ký tên… ủng hộ các quan điểm sai trái. Lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền tác động trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo kích động đồng bào vùng sâu, vùng xa, gây mất ổn định chính trị, tạo cớ can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của ta, gây sức ép buộc Việt Nam phải chấp nhận các yêu sách về vấn đề dân chủ, nhân quyền của Mỹ và phương Tây.

Hành động chống phá của chúng ít nhiều gây ra sự phân tâm, hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, các tôn giáo vì thiếu hiểu biết, thiếu thông tin đã suy giảm niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta.

Do vậy, trước âm mưu thâm độc của kẻ thù, chúng ta phải luôn cảnh giác và có biện pháp đấu tranh hiệu quả; coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, củng cố các tổ chức cơ sở đảng; kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Kiên quyết đấu tranh vạch trần các quan điểm tư tưởng sai trái thù địch, bịa đặt, bóp méo sự thật; khẳng định lập trường nhất quán, trước sau như một của Đảng và Nhà nước ta về phát huy quyền dân chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Có chính sách đầu tư, hỗ trợ các vùng dân tộc, miền núi, nhất là các vùng đặc biệt khó khăn; nắm chắc tâm tư, tình cảm của quần chúng, vận động các tầng lớp nhân dân đề cao trách nhiệm công dân, giải quyết tốt các mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ, tạo sự đồng thuận trong xã hội; không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống.

NGUYỄN VĂN THANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu