Thư giãn

Sư tử cũng sợ vợ

Sư tử cũng sợ vợ

Sư tử và bò đang uống bia, vợ sư tử gọi hỏi:/- Mấy giờ về?/- Em yêu, anh đang về. Đường tắc quá!/Sư tử lắp bắp đáp rồi vội vã đứng dậy. Bò cười khẩy:/- Vợ em mà gọi thì em vả vỡ a lô.