Thư giãn

Nếm súp

Nếm súp

Một buổi chiều, người bồi bàn đưa bát súp gà cho một người đàn ông đứng tuổi. Khi anh ta vừa quay vào bếp thì người khách gọi anh ta lại.