Thư giãn

Thưởng cho nhân viên

Thưởng cho nhân viên

Một vị giám đốc đang nằm giường bệnh, thều thào đọc di chúc cho viên luật sư: