Thư giãn

Choáng với giải pháp của bác sĩ

Choáng với giải pháp của bác sĩ

Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ bảo với nữ bệnh nhân: - Buổi sáng cô uống viên thuốc màu đỏ này với một ly nước đầy.