Thơ

Tình Bác sáng niềm tin

THỨ HAI, 02/09/2019 11:32:00

Những ngày này cả dân tộc dõi theo
Quốc hội họp bàn những điều DÂN - NƯỚC
Những cam go thử thách phải đương đầu
Rồng cất cánh nhờ mây thuyền nhờ sóng

Bao quyết sách Nhân Dân ta trông ngóng
Dân một lòng dưới cờ Đảng vững tin
Lời Bác dạy vì Dân làm Cách mạng
Lợi quyền của Dân luôn đặt hàng đầu

Như hải đăng soi sáng cả đêm thâu
Ý Đảng lòng Dân quyện hòa như một
Cá với nước nương nhau trên biển lớn
Hào khí Đông A vượt mọi thác ghềnh

Đã qua rồi những đêm tối mông mênh
Dân theo Đảng bão bùng nào cũng vượt
Ở nơi xa Bác gọi về Tổ quốc
Chí anh hùng kiên định giữ giang sơn

Mỗi bình minh đất nước đẹp giàu hơn
Bởi trong tim có Người luôn nhắc nhở
Đồng bào ta yêu Tổ quốc của ta
Tình Bác sáng những niềm tin son sắt.

VŨ KIM LIÊN