Thơ

Thăm mộ Hàn Mặc Tử

CHỦ NHẬT, 02/08/2020 17:23:58

Quy Hòa một sáng không tiếng sóng
Lặng lẽ mây về mấy tầng không
Những bông hoa núi đầy mưa gió
Người bán trăng đây(*) nức nở lòng.

Vườn điều nở thắm câu thơ cũ
Có em áo trắng vẫn chờ mong
Thơ hòa trong gió, người dưới đá
Gió núi hỏi lòng có ai không?

Đã biết vận đời tài và mệnh
Bông hoa này nở sớm tàn canh
Làng phong còn đó, Quy Hòa đó
Nhìn nắng mới lên, nắng nặng tình.

Gió theo lối gió về gặp sóng
Đa tình trắc ẩn nhuốm vào thơ
Đến đây ta rủ Hàn Mặc Tử
Về chơi thôn Vĩ một chiều mưa.
                    Quy Hòa 2018
(*) Thơ Hàn Mặc Tử

TIÊU HÀ MINH