Thơ

Niềm vui

CHỦ NHẬT, 02/08/2020 15:08:45

Niềm vui tự mười năm
Niềm vui kết thành một bài ca trái tim ta đang hát
Tình đời dâng bát ngát
Ước mơ xưa còn sáng một vừng trăng.

Niềm vui tự mười năm
Con gửi về dâng mẹ
Nhớ ngày còn tấm bé
Ấm lòng con bàn tay mẹ mười năm...

Mười năm thơ mới lên vần
Mà tim đã hát mùa xuân thuở nào.

VŨ MINH TUẤN