Thơ

Lắng trong Di chúc của Người

CHỦ NHẬT, 01/09/2019 11:11:38

Lắng trong Di chúc của Người:
Bác từng hẹn thăm miền Nam lần cuối
Bác từng hẹn thăm bạn bè thế giới
Nghĩa tình sau trước nâng niu.

Lắng trong Di chúc của Người:
"Một nắm tro tàn, chia ba miền đều khắp
Không bia đá, tượng đồng
Không linh đình điếu phúng
Nhớ trồng cây xanh cho con cháu muôn đời..."

Lắng trong Di chúc của Người:
"Muôn vàn tình thương yêu"
Bác dành cho nhi đồng, phụ lão
Tin tưởng ở thanh thiếu niên và dặn dò đoàn kết
Hạt nhân của mọi thành công.

"Về việc riêng"
Bảy mươi chín mùa Xuân
"Không hối hận: Vì nhân dân phục vụ..."
Cuộc đời Bác, chung - riêng hòa một:
Tận tụy suốt đời vì hạnh phúc Nhân Dân.

Tròn vẹn tấm lòng phụng dưỡng Nhân Dân
Di chúc Người
Lời vinh danh Nhân Dân!

LÊ ANH PHONG