Thơ

Giữa quê lòng bỗng nhớ quê

CHỦ NHẬT, 08/09/2019 14:59:15

Giữa quê lòng bỗng nhớ quê
Nhớ mưa thánh thót, chiều nghe thu vàng
Nhớ bông súng nở ao làng
Nở như sao sáng trên làn nước xanh
Nhớ màu khói tỏa mong manh
Vấn vương mái rạ mà thành ca dao
Ai đang xin lửa qua rào
Có nghe tiếng sáo diều chao lưng trời...

Mình ngồi tưởng tượng cho vui
Hồn quê theo khói lên trời từ lâu!

CHỬ VĂN LONG