Thơ

Em tôi

CHỦ NHẬT, 26/07/2020 17:28:44

     Em hy sinh giữa tháng hai
Bốn mươi năm lẻ có dài không em
     Mẹ không còn để khóc đêm
Người yêu đã bỏ đi tìm người yêu
     Tết nào cũng dựng cây nêu
Trông về biên giới những chiều gió lay
     Đạn bom đã tạnh bao ngày
Máu xương thấm đất nuôi cây thành rừng.

NGUYỄN NGỌC SAN