Thơ

Con đê lưng mẹ

CHỦ NHẬT, 04/08/2019 18:13:16

     Con đê mang hình cánh cung
Như là lưng mẹ uốn cong chân trời
     Cong như cánh nỏ bao đời
Mà mưa vẫn bật cả đồi ra sông
     Ngỡ trôi đi cả cánh đồng
Trôi đi cả nỗi người không con thuyền
     Thân đê lũ xoáy hai triền
Như là lưng mẹ úp trên cánh đồng
     Ngỡ trôi đi cả làng Hùng
Đắp vào vẫn khúc đê vòng lối đi
     Vỡ như vỡ tổ chim ri
Còng lưng mẹ có khác gì con đê
     Bao người như mẹ ở quê
Giơ lưng phía lũ để che con mình
     Che cho mái ấm gia đình
Con đê lưng mẹ mang hình cánh cung

NGUYỄN HƯNG HẢI