Tác giả - tác phẩm

Linh điểu - Nỗi lòng đau đáu với thiên nhiên

Linh điểu - Nỗi lòng đau đáu với thiên nhiên

Tiểu thuyết “Linh điểu” của Nguyễn Văn Học đã găm vào lòng người đọc một nỗi đau đời, nỗi đau lòng khi thiên nhiên đang bị con người tàn phá.