Tác giả - tác phẩm

Nhói đau một kiếp đàn bà

Nhói đau một kiếp đàn bà

Mười năm làm vợ là mười năm nước mắt chảy ngược, ngậm đắng nuốt cay, sống trong nhà mà như chốn địa ngục.