Tác giả - tác phẩm

Cảm nghĩ về tập thơ "Một thời bụi phấn"

Cảm nghĩ về tập thơ "Một thời bụi phấn"

Những tác phẩm tham gia cuộc thi chất chứa cảm xúc về mái trường thân yêu, nơi sớm chiều được tiếp xúc, trao đổi với thế hệ trẻ...