Tác giả - tác phẩm

 Một hành trình về chuyện đời, chuyện nghề

Một hành trình về chuyện đời, chuyện nghề

Gom nhặt dọc đường (tập 1) là tập tản văn mới nhất của tác giả Nguyễn Thanh Cải được Nhà xuất bản Dân trí ấn hành vào tháng 3.2018.