Tác giả - tác phẩm

Trên ngực Người
Không một tấm huân chương
Tài sản Người
Chẳng cửa nhà, ngân phiếu
Lo trước muôn dân, vui sau thiên hạ
Người quên hết mình trong mọi chiều kích không gian.

Người hóa thân muôn cảnh đời thường
Phụ bếp trên tàu
Đêm đông quét tuyết
Ông Ké bản người Tày
Đất Xiêm làm thầu khoán
Lội ruộng thăm đồng, đạp nước với bà con…

Trên ngực Người
Không một tấm huân chương
Muôn cảnh lầm than
Với Người không xa lạ
Càng tù tội, càng đói cơm, khát chữ
Càng nung nấu tự do và nhân cách con người.

Trên ngực Người
Không một tấm huân chương
Tượng đài Người
Tạc trong lòng nhân thế
Nhìn đoàn người khắp bốn biển năm châu, tháng năm
                                                     xếp hàng vào lăng viếng Bác
Hiểu đức tin nhân loại
Gửi nơi Người!
LÊ ANH PHONG