Chuyện làng báo, làng văn

Thịt chó minh oan

Thịt chó minh oan

Nhà văn Nguyễn Thành Phong công tác ở Báo Văn nghệ. Một hôm, vào cuối năm 1999, ông cụ thân sinh ra ủy ban xã, nhờ điện thoại gọi lên cho anh: "Phải về ngay, có việc hệ trọng".