Chuyện làng báo, làng văn

Nhà thơ Tố Hữu với bài thơ "Bác ơi!"

Nhà thơ Tố Hữu với bài thơ "Bác ơi!"

Tố Hữu là nhà thơ lớn có nhiều bài thơ về Đảng, Bác Hồ, gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước.