Chuyện làng báo, làng văn

Nhà báo đi chụp ảnh... "chụp" được thơ

Nhà báo đi chụp ảnh... "chụp" được thơ

Năm 1975, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng công tác ở báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam).