Chuyện làng báo, làng văn

Nhà văn viết đứng

Nhà văn viết đứng

Nhà văn cả đời chỉ viết đứng ấy là Trần Văn Thước (45 tuổi) ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải.