Chuyện làng báo, làng văn

Một gia đình có ba nhà văn

Một gia đình có ba nhà văn

Trong giới văn nghệ có một gia đình rất đỗi tự hào, yên ấm, hạnh phúc của Nguyễn Thanh Mừng - Trần Thị Huyền Trang ở đất võ Bình Định luôn giàu có tiếng cười.