Chuyện làng báo, làng văn

Làm 4 câu thơ được thăng chức

Làm 4 câu thơ được thăng chức

Hồi kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1947-1948, nhà thơ Giang Nam làm 4 câu thơ "thô sơ" mà được cấp trên đề bạt vượt ba cấp.