Chuyện làng báo, làng văn

Nhà thơ Thu Bồn "mượn" gà của nhà văn Nguyên Hồng đãi bạn

Nhà thơ Thu Bồn "mượn" gà của nhà văn Nguyên Hồng đãi bạn

Những năm bẩy mươi của thế kỷ trước, nhà thơ Thu Bồn còn là học viên lớp bồi dưỡng những người viết văn trẻ ở Quảng Bá (Hà Nội).