Chuyện làng báo, làng văn

Tài ứng đối của nhà thơ Bút Tre

Tài ứng đối của nhà thơ Bút Tre

Tại Đại hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phú lần thứ nhất năm 1975, đoàn văn công Bến Tre của tỉnh này biểu diễn vở “Người con gái Bến Tre" mới dàn dựng chào mừng đại hội.