Chuyện làng báo, làng văn

Nhà thơ Anh Thơ với bài thơ Nhớ bến sông Tranh

Nhà thơ Anh Thơ với bài thơ Nhớ bến sông Tranh

Nhà thơ Anh Thơ, tên thật là Vương Kiều Ân (sinh năm1919), từng được giải thơ từ năm 1939 của Tự Lực văn đoàn, được xếp vào hàng đầu trong số các nhà thơ phụ nữ Việt Nam hiện đại.