Chuyện làng báo, làng văn

Nhà thơ Quách Tấn tiếc sách quý

Nhà thơ Quách Tấn tiếc sách quý

Người ta gọi nhóm 4 thi nhân nổi danh ở xứ Bình Định trước Cách mạng Tháng Tám gồm Chế Lan Viên, Hàn Mạc Tử, Yến Lan, Quách Tấn là "Bàn thành tứ hữu".