Các em viết

Lớp chúng em

THỨ HAI, 29/01/2018 10:48:42
      Lớp em là lớp năm E
Tinh thần học tập chẳng chê chút nào
      Học sinh giỏi rất dồi dào
Thi đua rèn luyện bạn nào cũng hăng
      Lớp em học rất là chăm
Phong trào văn nghệ tiếng tăm kém gì
      Thành tích toàn giải nhất nhì
Luôn luôn phấn đấu nhớ ghi ơn thầy
       Năm E nhiệt huyết tràn đầy
Bạn bè đoàn kết tháng ngày yêu thương.
PHẠM MINH NGỌC (Lớp 5E, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, TP Hải Dương)