Bình thơ

Một nỗi cô đơn đầy ý nhị

Một nỗi cô đơn đầy ý nhị

“Một mình” là bài thơ thể hiện nỗi niềm của nhân vật trữ tình không chấp nhận hoàn cảnh hiện tại mà muốn vươn lên tìm hạnh phúc trong cuộc đời.