Bình thơ

Chút bâng khuâng trước thềm năm mới

Chút bâng khuâng trước thềm năm mới

Tờ lịch cuối cùng thường gợi nhiều cảm xúc, suy nghĩ cho các nhà thơ bởi đây là hình ảnh mang tính biểu tượng cao. Lịch là phát minh vĩ đại của con người để đếm thời gian, biết tháng ngày đang trôi đi ra sao.