Bình thơ

Nơi lòng dân hội tụ

Nơi lòng dân hội tụ

Hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành quen thuộc trong nền thi ca dân tộc, nhất là từ khi Người theo Bác Hồ và các vị anh hùng tiền bối khác vào cõi "Mác - Lênin - thế giới Người hiền" (Tố Hữu) vào ngày 4.10.2013.