Bình thơ

Tình người giăng mắc trên mảnh đất cằn

Tình người giăng mắc trên mảnh đất cằn

Bài thơ “Người miền Trung” ra đời như một chấm son giữa cánh đồng thơ mới để rồi neo đậu, giăng mắc mãi trong lòng bạn đọc.