Album ảnh

Lâm Đồng hồi sinh nghề sấy gió quả hồng

Lâm Đồng hồi sinh nghề sấy gió quả hồng

Những chuyên gia người Nhật đã đưa về thôn Đất Làng, xã Xuân Trường (vùng ven của TP Đà Lạt, Lâm Đồng) những kỹ thuật mới giúp nhà vườn sấy gió quả hồng.