Ai về cùng tôi, thăm cánh đồng hoa cải

Bây giờ đã là mùa hoa cải. Mùa làm cho tôi, gã trai chạm tuổi ba mươi nhớ đến cuồng đến dại. Mùa một thời tôi từng mê mải, nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ bằng những vạt nhớ vàng hươm.

Tản văn

Ai về cùng tôi, thăm cánh đồng hoa cải

Ai về cùng tôi, thăm cánh đồng hoa cải

Bây giờ đã là mùa hoa cải. Mùa làm cho tôi, gã trai chạm tuổi ba mươi nhớ đến cuồng đến dại. Mùa một thời tôi từng mê mải, nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ bằng những vạt nhớ vàng hươm.

Dành cho người yêu thơ

Một mình giữa mùa đông

Một mình giữa mùa đông

Căn phòng như hộp diêm bé nhỏ /Sáu mặt bằng như hạnh phúc đợi mong /Em vẫn thế, dại khờ hơn quá khứ /Đóng nỗi buồn treo khắp không gian