Tháng Tám tự hào

Tháng Tám đến hẹn lại về mà tưởng như bất chợt. Nhẹ nhàng như nét mực nghiêng. Phố xá cũng phải đợi đến tháng Tám mới phô bày hết nét đẹp cổ kính, rực rỡ, trong ánh nắng nhạt cuối chiều.

Tản văn

Tháng Tám tự hào

Tháng Tám tự hào

Tháng Tám đến hẹn lại về mà tưởng như bất chợt. Nhẹ nhàng như nét mực nghiêng. Phố xá cũng phải đợi đến tháng Tám mới phô bày hết nét đẹp cổ kính, rực rỡ, trong ánh nắng nhạt cuối chiều.

Dành cho người yêu thơ

Ấm mãi lời ru của mẹ

Ấm mãi lời ru của mẹ

Hóa mình trong bát cơm thơm /Mẹ lăn lóc với rạ rơm đồng làng /Mong sao chóng đến mùa màng /Giấc mơ chỉ thấy lúa vàng trĩu bông.

Tác giả - tác phẩm

Vẻ đẹp nghệ thuật trong tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Vẻ đẹp nghệ thuật trong tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người đã viết khá nhiều thể loại khác nhau để phục vụ cho công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.

Chuyện làng báo, làng văn

Một bài hát "viết lại" mà sống mãi với thời gian

Một bài hát "viết lại" mà sống mãi với thời gian

Đó là trường hợp bài "Tự nguyện", xuất hiện trong phong trào học sinh, sinh viên "Hát cho đồng bào tôi nghe" giữa Sài Gòn năm 1968, khi quân dân ta đang đồng loạt tổng tiến công Mỹ ngụy.