Ngoài đường phố thủ đô được trang hoàng rực rỡ, Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi sẽ diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng đã hoàn tất các công việc chuẩn bị cuối cùng.
<video source="/files/library/video/hoinghiquocgia.mp4" />
.

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.