Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 28.1, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về các dự thảo Văn kiện.
<video source="/files/library/video/thaoluantodaihoiXIII.mp4" />
.

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.