Viết khẩu hiệu tuyên truyền lên đình làng

Đình làng là nơi tôn nghiêm, biểu tượng văn hóa trong đời sống làng xã của người Việt.

Tin mới nhất