Lấn chiếm lòng đường ở thị trấn Kinh Môn

Tại các khu phố: Cộng Hòa, Quang Trung và Phúc Lâm thuộc thị trấn Kinh Môn thường xuyên có nhiều xe máy, ô tô dừng đỗ, chiếm dụng lòng lề đường, gây mất an toàn giao thông.

Tin mới nhất