Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 13.11?

Người chăn nuôi kỳ vọng vào vụ gà Tết; Xã Ngọc Sơn chậm xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất công... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 13.11.

Tin mới nhất