​Toàn tỉnh có 291 cơ sở tiêm chủng

Toàn tỉnh hiện có 291 cơ sở tiêm chủng, gồm 265 cơ sở tiêm chủng mở rộng, 18 cơ sở tiêm vaccine viêm gan B và 8 cơ sở tiêm dịch vụ.

Tin mới nhất