Phụ nữ Chí Linh làm đẹp cảnh quan

Đến nay, tất cả 20 xã, phường ở thị xã Chí Linh đã xây dựng được trên 30 km đường hoa và 60 tuyến đường được gắn biển “xanh, sạch, đẹp” do chi hội phụ nữ tự quản.

Tin mới nhất