Ngày 24.3 tổ chức sự kiện "Giờ trái đất"

Sự kiện "Giờ trái đất" năm2018 sẽ được tổ chức từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 24.3.

Tin mới nhất