Người Việt đầu tiên là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Hải ngoại Pháp

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện - phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa được kết nạp thành viên chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Hải ngoại tại Paris, Pháp.

Tin mới nhất