Hơn 15.000 tin nhắn ủng hộ Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao

Từ đầu tháng 7 đến ngày 3.8, các cấp công đoàn trong tỉnh đã vận động công nhân, viên chức, lao động gửi 15.421 tin nhắn (mỗi tin 18.000 đồng).

Tin mới nhất