Tặng quạt điện cho 18 gia đình chính sách ở xã Đại Hợp

18 hộ chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được tặng quạt điện và sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt với tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng.

Tin mới nhất