Trẻ dưới 6 tuổi đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không còn cần giấy khai sinh

Sẽ không còn yêu cầu phải xuất trình giấy khai sinh của trẻ dưới 6 tuổi trong thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế .

Tin mới nhất