Quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu

UBND các tỉnh, thành phố căn cứ quyết định này và điều kiện thực tế địa phương, lựa chọn loại hình xã NTM kiểu mẫu nổi trội nhất trong các nhóm tiêu chí đã quy định.

Tin mới nhất