Chính sách hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ

Từ ngày 15.10.2018, Nghị định 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ có hiệu lực thi hành.

Tin mới nhất