Những điểm mới của 9 Luật có hiệu lực từ 1.7.2018

Từ ngày 1.7.2018, 9 Luật sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều nội dung đáng chú ý, như: Gây oan sai, cán bộ phải hoàn trả ít nhất 10% lương...

Tin mới nhất