Kỷ luật công chức được cử đi học mà tự ý bỏ học

​Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Tin mới nhất