Người phát hiện ra tài năng của Văn Toàn là ai?

Với Văn Toàn, ông Sỹ là "ông mối" đầu tiên, là người đưa đường dẫn lối để Văn Toàn có được những thành công trong sự nghiệp cầu thủ.

Tin mới nhất