Thiếu Lâm Trung Sơn Hải Dương có võ đường ở 8 tỉnh, thành phố

Đến nay, có trên 1.000 võ sinh trong tỉnh và khoảng 6.000 võ sinh ở các tỉnh, thành phố khác theo học môn võ cổ truyền Thiếu Lâm Trung Sơn Hải Dương.

Tin mới nhất