Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ

Xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Tin mới nhất

Chính trị

Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ

Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ

Xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Hội nhập

Khi suy nghĩ cùng hướng, hành động cùng nhịp

Khi suy nghĩ cùng hướng, hành động cùng nhịp

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Nếu 10 quốc gia thành viên tập trung phát huy nội lực của mình và cùng nhau giữ vững một khối đoàn kết, thống nhất, ASEAN sẽ có được sức mạnh tự cường tập thể”.

Cùng bàn luận

Thứ khói chết người

Thứ khói chết người

Theo số liệu tổng kết năm 2015, nước ta có 45,3% số nam giới và 1,1% số nữ giới nghiện hút thuốc lá, nhả ra thứ khói độc hại có chứa 7.000 chất hóa học, trong đó có 70 chất gây ung thư.