Vải thiều tăng giá cuối vụ

Theo các thương lái, từ nay đến hết vụ, giá vải sẽ tiếp tục tăng.

Tin mới nhất