Triều Tiên đề nghị rút pháo tầm xa khỏi biên giới Hàn Quốc

Phái đoàn đàm phán của Triều Tiên trong cuộc đối thoại quân sự cấp tướng vừa qua đã đề nghị sẽ di dời các khẩu pháo tầm xa của họ ra khỏi biên giới Hàn Quốc.

Tin mới nhất

Tin tức

Triều Tiên đề nghị rút pháo tầm xa khỏi biên giới Hàn Quốc

Triều Tiên đề nghị rút pháo tầm xa khỏi biên giới Hàn Quốc

Phái đoàn đàm phán của Triều Tiên trong cuộc đối thoại quân sự cấp tướng vừa qua đã đề nghị sẽ di dời các khẩu pháo tầm xa của họ ra khỏi biên giới Hàn Quốc.