Thông điệp từ những bức tranh thánh

Hội họa sơn dầu vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 được đánh dấu bằng bức tranh “Bình văn” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Tin mới nhất