95 năm ngày sinh nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi: Một đại diện tiêu biểu của nền văn hoá Việt Nam hiện đại

Nguyễn Đình Thi là một nghệ sĩ lớn, đa tài, được nhiều thế hệ công chúng yêu mến.

Tin mới nhất