Lá thư khơi dậy tâm hồn thơ của một nhà báo

Lá thư tâm huyết, trao đổi rất chân tình của nhà văn Hoài Thanh, đã khơi dậy, nâng đỡ một tâm hồn thơ tỉnh Đông - nhà báo Nguyễn Hữu Phách.

Tin mới nhất