Tay trống chầu ca trù xứ Đông

Bằng tâm huyết của mình, Nghệ nhân Ưu tú, tay trống chầu Phạm Hồng Hả đã "gieo hạt" để niềm yêu thích loại hình nghệ thuật này ngày càng được nhân rộng.

Tin mới nhất