Thu Trang - Tiến Luật tự đầu tư phim phát trên Youtube

Thu Trang quyết định chia bộ phim 'Thập tam muội' thành 3 tập phát hành trên kênh Youtube Thu Trang Official.

Tin mới nhất