Khởi tố đối tượng mở trang web đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá

Trong thời gian diễn ra World Cup 2018, Nguyễn Văn Bảy đã mở trang web có địa chỉ “332 viet.com/Main.aspx” để cá độ bóng đá.

Tin mới nhất