Phụ nữ Nam Sách tích cực xây dựng làng quê

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ (HPN) huyện Nam Sách đã chủ động nhập cuộc, với nhiều cách làm sáng tạo.

Tin mới nhất