Đồng Quang vượt khó

Xác định không thể chỉ trông chờ vào nguồn hỗ trợ kinh phí của cấp trên nên Đồng Quang đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện từng tiêu chí cụ thể.

Tin mới nhất

Thị trường

​Dư nợ cho vay ngắn hạn tăng cao

​Dư nợ cho vay ngắn hạn tăng cao

Đến ngày 18.6, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt gần 69.000 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 5,1% so với cuối năm2017.

Bất động sản

3 dự án xây dựng nhà máy gạch tuynel vi phạm Luật Đê điều

3 dự án xây dựng nhà máy gạch tuynel vi phạm Luật Đê điều

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên địa bàn tỉnh hiện có 3 dự án xây dựng nhà máy gạch tuynel vi phạm nghiêm trọng Luật Đê điều.