Su hào, cải bắp rớt giá, nông dân Gia Lộc lỗ nặng

Nông dân Gia Lộc đang thu hoạch su hào, cải bắp vụ đông muộn.

Tin mới nhất