Ngày Trái đất 2018: Nhiều hoạt động nâng cao ý thức về giảm ô nhiễm rác thải nhựa

Ngoài TP Hồ Chí Minh, sự kiện đồng thời diễn ra tại Hà Nội, Huế, Hội An và Phú Quốc (Kiên Giang) với sự tham gia của hơn 4.000 tình nguyện viên trong cả nước.

Tin mới nhất