Ô nhiễm tại các tuyến kênh ngày càng nghiêm trọng

Theo kết quả quan trắc tại 17 tuyến kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn tỉnh trong vụ chiêm xuân, mức độ ô nhiễm nguồn nước ngày càng nghiêm trọng.

Tin mới nhất