Đông Bắc Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tin mới nhất