Khai hội chùa Nhẫm Dương

Trong 2 ngày 20 và 21.4 diễn ra các nghi lễ thuyết pháp giảng đạo, lễ mộc dục Thánh tổ, cúng đàn mông sơn thí thực, trò chơi dân gian... trong khuôn khổ lễ hội chùa Nhẫm Dương.

Tin mới nhất