Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2018: Thành công nhưng vẫn "sạn"

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc tuy thành công trên nhiều phương diện nhưng vẫn còn một số hạn chế.

Tin mới nhất