Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ hội mùa thu

Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã vận động nhiều cá nhân, cơ quan, đơn vị, đội văn nghệ... tham gia biểu diễn tại lễ hội.

Tin mới nhất