Bổ ích sân chơi cuối tuần

Sân chơi này đã tạo điều kiện cho thanh niên công nhân vui chơi, giao lưu sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Tin mới nhất