Mở 9 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp khu công nghiệp sẽ mở 9 lớp dạy nghề cho khoảng 300 lao động.

Tin mới nhất