​Công ty TNHH May Tinh Lợi sẽ tuyển thêm 4.000 công nhân

Công ty TNHH May Tinh Lợi (gồm 2 chi nhánh tại các khu công nghiệp Nam Sách và Lai Vu) đã tuyển đủ 10.000 công nhân cho việc mở rộng sản xuất thời gian tới.

Tin mới nhất