​Huyện đoàn Kinh Môn: Tổ chức tư vấn việc làm cho gần 2.000 thanh niên

Huyện đoàn Kinh Môn đã phối hợp tư vấn việc làm, hướng nghiệp cho gần 2.000 đoàn viên thanh niên, bộ đội xuất ngũ...

Tin mới nhất