Nhu cầu tuyển dụng của ngành công nghệ thông tin tăng gấp 4 lần

Theo thống kê, báo cáo lấy năm 2010 làm mốc và nhận thấy nhu cầu tuyển dụng của ngành công nghệ thông tin (CNTT) đã tăng gấp 4 lần sau 10 năm

Tin mới nhất