Người thành đạt làm gì vào 10 phút cuối mỗi ngày làm việc?

Cách bạn kết thúc một ngày làm việc thực sự rất quan trọng. Dưới đây là những điều người thành công thường làm khi ngày làm việc kết thúc:

Tin mới nhất