Công nhân trạm bơm Kênh Than nhiều sáng tạo

Các sáng kiến của ông Vũ Văn Bái cùng các đồng nghiệp ở trạm bơm Kênh Than đã góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tiết kiệm chi phí cho đơn vị...

Tin mới nhất