Bảng lương cán bộ, công chức tăng từ 1.7.2020

Từ tháng 7.2020, nhờ lương cơ sở tăng, lương của cán bộ, công chức sẽ tăng từ 148.500 - 880.000 đồng tùy theo ngạch, bậc.

Tin mới nhất