Một số công ty cho công nhân nghỉ

Trong thời gian công nhân nghỉ việc, các công ty này đều trả lương theo mức lương tối thiểu vùng.

Tin mới nhất